ข้อมูลกิจกรรมการจัดหาทรัพยากรมนุษย์อื่นๆ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 78300 กิจกรรมการจัดหาทรัพยากรมนุษย์อื่นๆ 29/09/2562