ข้อมูลการให้เช่าและให้เช่าแบบลีสซิ่งเครื่องจักรอุปกรณ์และสินค้า ที่จับต้องได้อื่นๆ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 77300 การให้เช่าและให้เช่าแบบลีสซิ่งเครื่องจักรอุปกรณ์และสินค้า ที่จับต้องได้อื่นๆ 29/09/2562