ข้อมูลการให้เช่าและให้เช่าแบบลิสซิ่งของใช้ส่วนบุคคลและเครื่องใช้ ในครัวเรือนอื่นๆ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 77290 การให้เช่าและให้เช่าแบบลิสซิ่งของใช้ส่วนบุคคลและเครื่องใช้ ในครัวเรือนอื่นๆ 29/09/2562