ข้อมูลการให้เช่าและให้เช่าแบบลีสซิ่งของใช้ส่วนบุคคลและเครื่องใช้ใน ครัวเรือน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 77200 การให้เช่าและให้เช่าแบบลีสซิ่งของใช้ส่วนบุคคลและเครื่องใช้ใน ครัวเรือน 29/09/2562