ข้อมูลกิจกรรมการให้เช่าและให้เช่าแบบลีสซิ่ง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 77000 กิจกรรมการให้เช่าและให้เช่าแบบลีสซิ่ง 29/09/2562