ข้อมูลกิจกรรมทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคนิคอื่นๆ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 74000 กิจกรรมทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคนิคอื่นๆ 29/09/2562