ข้อมูลการวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และวิศวกรรม


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 72100 การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และวิศวกรรม 29/09/2562