ข้อมูลกิจกรรมงานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมการทดสอบและ วิเคราะห์ทางเทคนิค


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 71000 กิจกรรมงานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมการทดสอบและ วิเคราะห์ทางเทคนิค 29/09/2562