ข้อมูลกิจกรรมการให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 70200 กิจกรรมการให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการ 29/09/2562