ข้อมูลการประเมินความเสี่ยงภัยและมูลค่าความเสียหาย


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 66210 การประเมินความเสี่ยงภัยและมูลค่าความเสียหาย 29/09/2562