ข้อมูลกิจกรรมการให้เงินทุนนอกเหนือจากการให้กู้ยืมเงิน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 64991 กิจกรรมการให้เงินทุนนอกเหนือจากการให้กู้ยืมเงิน 29/09/2562