ข้อมูลการให้สินเชื่อบัตรเครดิต


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 64924 การให้สินเชื่อบัตรเครดิต 29/09/2562