ข้อมูลการให้สินเชื่อประเภทอื่นๆ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 64920 การให้สินเชื่อประเภทอื่นๆ 29/09/2562