ข้อมูลกิจกรรมการโทรคมนาคมผ่านดาวเทียม


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 61300 กิจกรรมการโทรคมนาคมผ่านดาวเทียม 29/09/2562