ข้อมูลการบริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 61202 การบริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย 29/09/2562