ข้อมูลการบริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 61201 การบริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 29/09/2562