ข้อมูลการบริการจัดส่งสัญญาณโทรทัศน์/วิทยุผ่านสายเคเบิล


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 61102 การบริการจัดส่งสัญญาณโทรทัศน์/วิทยุผ่านสายเคเบิล 29/09/2562