ข้อมูลการจัดผังรายการและการออกอากาศทางโทรทัศน์ผ่านทางออนไลน์


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 60203 การจัดผังรายการและการออกอากาศทางโทรทัศน์ผ่านทางออนไลน์ 29/09/2562