ข้อมูลการจัดผังรายการและการออกอากาศทางโทรทัศน์


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 60200 การจัดผังรายการและการออกอากาศทางโทรทัศน์ 29/09/2562