ข้อมูลกิจกรรมการจัดผังรายการโทรทัศน์และกิจกรรมการแพร่ภาพกระจายเสียง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 60000 กิจกรรมการจัดผังรายการโทรทัศน์และกิจกรรมการแพร่ภาพกระจายเสียง 29/09/2562