ข้อมูลการจัดทำซอฟต์แวร์


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 58200 การจัดทำซอฟต์แวร์ 29/09/2562