ข้อมูลการบริการด้านเครื่องดื่มบนแผงลอยและตลาด


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 56303 การบริการด้านเครื่องดื่มบนแผงลอยและตลาด 29/09/2562