ข้อมูลการบริการด้านเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นหลักในร้าน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 56301 การบริการด้านเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นหลักในร้าน 29/09/2562