ข้อมูลการบริการเครื่องดื่ม


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 56300 การบริการเครื่องดื่ม 29/09/2562