ข้อมูลการบริการอาหารสำหรับกิจการขนส่ง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 56291 การบริการอาหารสำหรับกิจการขนส่ง 29/09/2562