ข้อมูลการบริการด้านการจัดเลี้ยงและบริการอาหารประเภทอื่นๆ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 56200 การบริการด้านการจัดเลี้ยงและบริการอาหารประเภทอื่นๆ 29/09/2562