ข้อมูลการบริการด้านอาหารโดยร้านอาหารแบบเคลื่อนที่


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 56103 การบริการด้านอาหารโดยร้านอาหารแบบเคลื่อนที่ 29/09/2562