ข้อมูลการบริการด้านอาหารบนแผงลอยและตลาด


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 56102 การบริการด้านอาหารบนแผงลอยและตลาด 29/09/2562