ข้อมูลการบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 56101 การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร 29/09/2562