ข้อมูลกิจกรรมไปรษณีย์และการรับส่งเอกสาร/สิ่งของ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 53000 กิจกรรมไปรษณีย์และการรับส่งเอกสาร/สิ่งของ 29/09/2562