ข้อมูลกิจกรรมบริการต่างๆสำหรับการขนส่งทางน้ำ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 52220 กิจกรรมบริการต่างๆสำหรับการขนส่งทางน้ำ 29/09/2562