ข้อมูลการขนส่งสินค้าทางอากาศที่ไม่มีตารางเวลา


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 51202 การขนส่งสินค้าทางอากาศที่ไม่มีตารางเวลา 29/09/2562