ข้อมูลการขนส่งสินค้าทางอากาศที่มีตารางเวลา


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 51201 การขนส่งสินค้าทางอากาศที่มีตารางเวลา 29/09/2562