ข้อมูลการขนส่งสินค้าทางน้ำภายในประเทศ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 50220 การขนส่งสินค้าทางน้ำภายในประเทศ 29/09/2562