ข้อมูลการขนส่งสินค้าทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเล


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 50120 การขนส่งสินค้าทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเล 29/09/2562