ข้อมูลการขนส่งทางระบบท่อลำเลียง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 49400 การขนส่งทางระบบท่อลำเลียง 29/09/2562