ข้อมูลการขนส่งสินค้าแช่เย็นหรือแช่แข็งทางถนน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 49331 การขนส่งสินค้าแช่เย็นหรือแช่แข็งทางถนน 29/09/2562