ข้อมูลการขนส่งผู้โดยสารโดยรถยนต์รับจ้าง/แท็กซี่


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 49321 การขนส่งผู้โดยสารโดยรถยนต์รับจ้าง/แท็กซี่ 29/09/2562