ข้อมูลการขายปลีกสิ่งทอบนแผงลอยและตลาด


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 47821 การขายปลีกสิ่งทอบนแผงลอยและตลาด 29/09/2562