ข้อมูลร้านขายปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดในครัวเรือน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 47595 ร้านขายปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดในครัวเรือน 29/09/2562