ข้อมูลร้านขายปลีกเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 47222 ร้านขายปลีกเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ 29/09/2562