ข้อมูลร้านขายปลีกข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสีข้าว


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 47214 ร้านขายปลีกข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสีข้าว 29/09/2562