ข้อมูลร้านขายปลีกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 47211 ร้านขายปลีกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 29/09/2562