ข้อมูลการขายปลีกอาหารในร้านค้าเฉพาะ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 47210 การขายปลีกอาหารในร้านค้าเฉพาะ 29/09/2562