ข้อมูลการขายปลีกสินค้าอื่นๆในร้านค้าทั่วไป


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 47190 การขายปลีกสินค้าอื่นๆในร้านค้าทั่วไป 29/09/2562