ข้อมูลการขายส่งสินค้าทั่วไป


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 46900 การขายส่งสินค้าทั่วไป 29/09/2562