ข้อมูลการขายส่งของเสียและเศษวัสดุเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 46695 การขายส่งของเสียและเศษวัสดุเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ 29/09/2562