ข้อมูลการขายส่งของเสียและเศษวัสดุและผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 46690 การขายส่งของเสียและเศษวัสดุและผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น 29/09/2562