ข้อมูลการขายส่งสินค้าในครัวเรือนอื่นๆ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 46490 การขายส่งสินค้าในครัวเรือนอื่นๆ 29/09/2562