ข้อมูลการขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 46321 การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 29/09/2562